homepage

Met stille kracht vooruit!

Back-office, functioneel beheer en apps voor zorgverleners.

Profiel.

Stillmoed helpt zorgverleners met het oplossen van digitale en juridische vraagstukken. Daarbij zorgt Stillmoed dat administratieve zorgprocessen op orde zijn. Uw dossiers voldoen aan wet- en regelgeving. Applicaties functioneren zoals het hoort. En bouwen apps op een platform om effectief te kunnen communiceren over de zorgverlening. 

Stillmoed start altijd met het (gezamenlijk) formuleren van een duidelijke opdracht. Waar ligt exact de behoefte? Welke informatie en middelen zijn er beschikbaar? En wat moet het uiteindelijk opleveren. Hiermee legt Stillmoed een solide basis voor een vliegende start. 

Onderzoeken, regelen en doen is wat de daadkrachtige werkwijze van Stillmoed kenmerkt. Zij opereert daarbij veelal in de luwte van de dagelijkse hectiek. Wij werken nauwkeurig en gaan voor het maximale dat binnen het vermogen van uw organisatie ligt. 

Backoffice.

De back-office regelt de verbinding tussen het primair verlenen van zorg en de administratieve verplichtingen daar omheen. Dat strekt zich uit van het up-date houden van dossiers voor patienten of clienten tot aan de facturatie van DBC’s. Wij hebben hier veel ervaring in en zorgen dat de processen van uw zorgadministratie op orde zijn, soepel verlopen en uw dossiers voldoen aan wet- en regelgeving.

Zorgadministratie

Iedere zorgverlener heeft de (wettelijke) verplichting om de zorg die ze leveren correct te administreren.  Het is de taak van de zorgadministratie om dit proces binnen de primaire zorgtaken van uw organisatie soepel en efficient te laten verlopen. Zonder een zorgvuldige registratie vindt immers geen betaling plaats door zorgverzekeraars, zorgkantoren of gemeenten

Stilmoed helpt zorgverleners met het op orde brengen van (zorg)registraties of vereenvoudiging daarvan binnen het administratieve zorgproces. Daarbij ligt het accent bij het op gang brengen en houden van informatiestromen, adequaat dossierbeheer en de veiligheid van gegevens. Ze legt in dat kader directe verbanden met de geautomatiseerde betalingsprocessen die van levensbelang zijn voor de bedrijfsvoering van iedere zorgverlener. 

Juridische ondersteuning

De wet- en regelgeving rondom uw zorgverlening zijn voortdurend onderhevig aan veranderingen. Uw processen, protocollen en dossiers van patienten of clienten dienen hier aan te voldoen. Anders loopt u het risico de uitbetaling van Diagnose behandel Combinaties (DBC) mis te lopen of een negatieve audit van controlerende instanties. Geen prettig vooruitzicht. 

Stillmoed biedt juridische ondersteuning om te zorgen dat uw administratie, richtlijnen en protocollen voldoen aan de voorwaarden van de actuele wet- en regelgeving. Haar kracht is dat ze deze wet- en regelgeving begrijpbaar en praktisch toepasbaar weet te maken. Daarbij heeft zij zich toegelegd op (algemeen) gezondheidsrecht, gegevensuitwisseling, privacy en materiele controles. 

ICT & Apps.

Iedere zorgverlener worstelt wel met de invoering van nieuwe applicaties of het functioneel beheer daarvan. Daar komt bovenop dat de communicatie met patienten, clienten of (mantel)zorgers steeds meer via apps verloopt. Stillmoed ondersteunt zorgverleners met vraagstukken op het gebied van is daarom van essentieel belang bij inzet op doelmatigheid en efficiëntie, en de vraag naar informatie vanuit diverse partije beheer of het ontwikkelen van apps. Wij kijken telkens naar wat is nodig voor een efficient zorgproces, wat wil de gebruiker hebben en hoe een applicatie beantwoordt aan de behoefte.

Functioneel beheer

Een applicatie laten doen wat het moet doen. Het lijkt heel eenvoudig, maar dat is het in de praktijk helaas niet. Functioneel applicatiebeheer  is daarom onmisbaar. Zij is ondersteunend in het implementeren van nieuwe applicaties of major releases draait om duidelijke afspraken maken leveranciers, doorvoeren van verbeteringen. Het ondersteunen van personeel in het gebruik van applicaties

Mobiele apps

Apps zijn niet meer weg te denken. De afgelopen jaren ervaring opgedaan met het ontwikkelen van apps op verschillende platformen. Het voordeel van een platform is dat het beschikt over een set aan basismodules, waardoor

Over.

Drijvende kracht achter Stillmoed is Eveline van der Valk. Jarenlang heeft zij gewerkt op de zorgadministratie van GGZ- instelling(en) en  diverse rollen bekleed. Inmiddels is zij alweer enige tijd actief in het bedrijf van haar man. Zij houdt zich daar bezig met het ontwikkelen van apps, de invulling van de servicedesk, de ontwikkeling van bedrijfsprocessen en diverse juridisch-administratieve zaken. 

Eveline heeft opleidingen gevolgd in maatschappelijk werk en dienstverlening en gezondheidsrecht. Binnen de zorg heeft zich bezig gehouden met het functioneel beheer van applicaties, de implementatie van nieuwe applicaties of major releases, de invoering van protocollen, kwaliteitsregistraties en juridische zaken. 

De kracht van Eveline is: Getting the job done! Hiervoor hoeft zij niet in de spotlights te staan, maar zorgt achter de schermen dat alles op rolletjes verloopt. Still going strong zullen we maar zeggen. Verder heeft zij in de afgelopen jaren diverse artikelen geschreven over……….

Get in Touch!

E-mail: eveline@stillmoed.nl

Telefoon: 085 56 00 003

Postadres: bodegraafsestraatweg 16, 2805 GP Gouda